Lê Hải - các bài viết về Lê Hải, tin tức Lê Hải

Quyết tâm chống dịch, bầu cử an toàn

Để ngày 23/5 được tổ chức thành công, an toàn, hàng loạt kịch bản đã được UBBC tỉnh Bắc Giang lên kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1