Pháp Luật Plus - Lê Đình Sơn - các bài viết về Lê Đình Sơn, tin tức Lê Đình Sơn

Lê Đình Sơn - các bài viết về Lê Đình Sơn, tin tức Lê Đình Sơn

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus