lễ cưới con PGĐ bệnh viện - các bài viết về lễ cưới con PGĐ bệnh viện, tin tức lễ cưới con PGĐ bệnh viện

Hà Tĩnh: Giữa đại dich Covid-19 đoàn xe rước dâu của con PGĐ Bệnh viện vẫn hiên ngang lăn bánh

Mặc dù đang giữa “đại dịch” nhưng đoàn xe rước dâu trong lễ cưới của con PGĐ Bệnh viện huyện vẫn hiên ngang lăn bánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus