lẽ công bằng - các bài viết về lẽ công bằng, tin tức lẽ công bằng

Hiện thân của lẽ công bằng

Hôm nay, ngày 10/10, cùng với Ngày Giải phóng Thủ đô cũng là Ngày Luật sư Việt Nam và cũng là Ngày Truyền thống ngành in, xuất bản và phát hành sách.

Theo dõi Pháp Luật Plus