lây nhiễm HIV - các bài viết về lây nhiễm HIV, tin tức lây nhiễm HIV

Bị nhiễm HIV, vẫn cố tình hại đời thiếu nữ

Mặc dù biết bản thân mình bị nhiễm HIV nhưng Tính vẫn cố tình quan hệ mà không sử dụng bao cao su và còn dùng điện thoại để quay lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus