lấy mẫu - các bài viết về lấy mẫu, tin tức lấy mẫu

Truy vết người có liên quan BN10322 là nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ở TP Thủ Đức

TP Thủ Đức tiến hành lấy mẫu 301 trường hợp tiếp xúc gần với BN10322 và đi cách ly tại khu cách ly tập trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus