lây lan - các bài viết về lây lan, tin tức lây lan

Kiên quyết không để dịch bệnh COVID-19 lây lan, bùng phát trở lại

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Hiểu đúng chỉ đạo của Thủ tướng

Hiểu đúng chỉ đạo của Thủ tướng

0
Chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, dịch bệnh lần này có nhiều nguy cơ lây nhiễm ở một số nơi.