lấy hai chị em - các bài viết về lấy hai chị em, tin tức lấy hai chị em

Chuyện lạ ở Hưng Yên: Hai chị em ruột chịu lấy chung chồng

Câu chuyện nghe tưởng chuyện của Bác Ba Phi, nhưng có thật ở miền quê Phố Hiến. Hai người đàn bà lấy chung chồng và sống cùng mái nhà.

Theo dõi Pháp Luật Plus