lập hồ sơ khống GPMB - các bài viết về lập hồ sơ khống GPMB, tin tức lập hồ sơ khống GPMB

Thanh Hóa: Tuyên án 15 năm 6 tháng tù cho các cán bộ biến lúa thành hoa ly

Lợi dụng dự án GPMB, các cán bộ tại Thanh Hóa lập hồ sơ khống biến lúa thành hoa ly và bị tuyên phạt tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.

Theo dõi Pháp Luật Plus