Pháp Luật Plus - lắp camera tại các chốt kiểm dịch - các bài viết về lắp camera tại các chốt kiểm dịch, tin tức lắp camera tại các chốt kiểm dịch

lắp camera tại các chốt kiểm dịch - các bài viết về lắp camera tại các chốt kiểm dịch, tin tức lắp camera tại các chốt kiểm dịch

Hà Nội và nhiều tỉnh, thành lắp camera tại các chốt kiểm dịch

Nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội đã lắp camera tại các chốt kiểm soát dịch để quét mã QR, vì vậy các phương tiện lưu thông rất thuận lợi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1