Pháp Luật Plus - Lào - các bài viết về Lào, tin tức Lào

Lào - các bài viết về Lào, tin tức Lào

Nhập quốc tịch cho 51 người Lào tại Thanh Hóa

51 người thuộc diện di dân tự do từ Lào đang sinh sống và kết hôn không giá thú với người Việt Nam đã được nhập quốc tịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus