Pháp Luật Plus - lao động - các bài viết về lao động, tin tức lao động

lao động - các bài viết về lao động, tin tức lao động

Tám tháng, hơn 45 ngàn lao động Việt sang Nhật Bản làm việc

Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 91.663 lao động (30.734 lao động nữ) đạt 76,38% kế hoạch năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nghịch lý năng suất lao động ở Việt Nam

Nghịch lý năng suất lao động ở Việt Nam

0
Khai khoáng và nông nghiệp là 2 lĩnh vực khi bàn về chuyện năng suất lao động các ngành kinh tế, khi một ngành năng suất rất cao nhưng tăng trưởng… âm.