Lào Cai - các bài viết về Lào Cai, tin tức Lào Cai

Các lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kì 2021-2026 đã được bầu tại nhiều địa phương

HĐND Quảng Trị, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, Lào Cai, Quảng Nam đã tổ chức phiên họp đầu tiên kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus