lãnh hải - các bài viết về lãnh hải, tin tức lãnh hải

Bộ Quốc phòng: Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông

Tham vọng “độc chiếm Biển Đông” bất chấp dư luận và luật pháp quốc tế, ngày càng củng cố sự hiện diện, khả năng kiểm soát trên thực địa.

Theo dõi Pháp Luật Plus