Pháp Luật Plus - lãnh đạo triều tiên - các bài viết về lãnh đạo triều tiên, tin tức lãnh đạo triều tiên

lãnh đạo triều tiên - các bài viết về lãnh đạo triều tiên, tin tức lãnh đạo triều tiên

“Thôn Việt Triều” giữa lòng Hà Nội

Những người dân trong thôn Việt Triều tại phường Xuân La vẫn kể cho nhau nghe về hai lần Bác Hồ đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành về thăm.

Theo dõi Pháp Luật Plus