Pháp Luật Plus - lãnh đạo - các bài viết về lãnh đạo, tin tức lãnh đạo

lãnh đạo - các bài viết về lãnh đạo, tin tức lãnh đạo

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Vung tay ký ẩu, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký nhiều dự án vượt thẩm quyền làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus