lãnh đạo - các bài viết về lãnh đạo, tin tức lãnh đạo

Trao chức vụ lãnh đạo cho người tài

Người lãnh đạo là đầu tàu định hướng cho đất nước phát triển và do vậy, chức vụ lãnh đạo phải được trao cho người tài giỏi nhất.

Theo dõi Pháp Luật Plus