lãnh đạo nhiều hơn nhân viên ở Hải Dương - các bài viết về lãnh đạo nhiều hơn nhân viên ở Hải Dương, tin tức lãnh đạo nhiều hơn nhân viên ở Hải Dương

Nhầm việc gốc

Một quyết định bổ nhiệm có thể được “ký nhầm”, một cán bộ có thể được “ngồi nhầm” chỗ, nhưng thần dân của những lãnh đạo được “bổ nhiệm nhầm” thì sao?

Theo dõi Pháp Luật Plus