lãnh đạo Đảng - các bài viết về lãnh đạo Đảng, tin tức lãnh đạo Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTWMT Tổ quốc Việt Nam đến đặt hoa vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Nể nang không thể xây dựng Đảng

Nể nang không thể xây dựng Đảng

0
Việc xây dựng Đảng cần kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và phòng, chống tham nhũng nêu trong văn kiện Đại hội XII.
Vững tin vào thành công của Đại hội

Vững tin vào thành công của Đại hội

0
Ngày mai, 20/01/2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 sẽ chính thức được khai mạc tại thủ đô Hà Nội.