Pháp Luật Plus - lạng sơn - các bài viết về lạng sơn, tin tức lạng sơn

lạng sơn - các bài viết về lạng sơn, tin tức lạng sơn

Những hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch “Mùa hè xanh” của Đại học Văn hóa Hà Nội

Mới đây, Đoàn tình nguyện Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng huyện Chi Lăng.

Theo dõi Pháp Luật Plus