Pháp Luật Plus - Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện - các bài viết về Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện, tin tức Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện

Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện - các bài viết về Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện, tin tức Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện

Mỗi ngày vẫn trăm xe hàng lên biên giới, Lạng Sơn lại... khuyến cáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà vừa ký văn bản số 55/UBND-KT gửi UBND các tỉnh, thành phố thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1