lãng phí - các bài viết về lãng phí, tin tức lãng phí

Giải ngân đầu tư công chậm, đó là lãng phí

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) đã nhận xét như vậy trong Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ trong phiên họp Quốc hội sáng nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Một kỷ lục về “khẩu hiệu”!

Một kỷ lục về “khẩu hiệu”!

0
Công trình xây lắp khẩu hiệu 11 chữ trên đồi Ông Tượng (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) được Công ty Anh Kỳ triển khai lập nên kỷ lục mới.