Pháp Luật Plus - LẦN THỨ 7 - các bài viết về LẦN THỨ 7, tin tức LẦN THỨ 7

LẦN THỨ 7 - các bài viết về LẦN THỨ 7, tin tức LẦN THỨ 7

Gần 1.500 nhân viên y tế Nghệ An tham gia hiến máu

Tham gia ngày hội hiến máu lần thứ 7 năm 2022 của ngành Y tế Nghệ An có gần 1.500 người là các y, bác sỹ tham dự.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1