Pháp Luật Plus - làn sóng bạo lực - các bài viết về làn sóng bạo lực, tin tức làn sóng bạo lực

làn sóng bạo lực - các bài viết về làn sóng bạo lực, tin tức làn sóng bạo lực

Pháp hủy bỏ các kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong năm 2019

Chính phủ Pháp dưới áp lực từ các cuộc biểu tình đã tuyên bố hủy mọi kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong năm 2019 và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus