lấn chiếm đất - các bài viết về lấn chiếm đất, tin tức lấn chiếm đất

Thái Nguyên: Một hộ dân tự ý dựng nhà trên đường giao thông đã được quy hoạch?

Lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép nhưng khi chính quyền vào cuộc giải quyết lại không chấp hành,...

Theo dõi Pháp Luật Plus