lấn chiếm ao hồ - các bài viết về lấn chiếm ao hồ, tin tức lấn chiếm ao hồ

Báo động tình trạng “xẻ thịt” ao hồ

Thảm cảnh của ao hồ Hà Nội đó là tình trạng nhiều diện tích ao hồ bị thu hẹp, thậm chí có hồ bị lấn chiếm gần hết.

Theo dõi Pháp Luật Plus