làm việc tài khoản Facebook - các bài viết về làm việc tài khoản Facebook, tin tức làm việc tài khoản Facebook

Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tin kích động bạo lực

Chu Thị Xiêm đã chia sẻ bài viết trên trang Facebook cá nhân có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ, kích động bạo lực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1