làm trái quy định pháp luật - các bài viết về làm trái quy định pháp luật, tin tức làm trái quy định pháp luật

Thanh Oai ( Hà Nội ): Nhiều uẩn khúc trong vụ chuyển nhượng đất tại xã Bích Hòa

Chủ tịch UBND xã Bích Hòa đã biết mảnh đất đang có giao dịch mua bán, nhưng vẫn chứng thực hồ sơ cho người khác …

Theo dõi Pháp Luật Plus