LÂM TẶC - các bài viết về LÂM TẶC, tin tức LÂM TẶC

Nạn phá rừng ở Đắk Lắk diễn biến rất phức tạp

Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, giáp huyện Ea Kar với huyện Krông Bông, M’Đrắk.

Theo dõi Pháp Luật Plus