làm rõ - các bài viết về làm rõ, tin tức làm rõ

Đề nghị xử lý Trung tâm Ngoại ngữ Thống Nhất vì để xảy ra ổ dịch Covid-19

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu UBND TP Bắc Giang làm rõ trách nhiệm của tập thể, cả nhân thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Thống Nhất.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1