lạm quyền - các bài viết về lạm quyền, tin tức lạm quyền

Biến tướng “hình sự hóa dân sự”

Lá đơn của một DN tại một tỉnh phía Nam vừa công bố cho thấy hiện tượng “hình sự hóa dân sự” trong hoạt động điều tra lại manh nha tái phát.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Không thể và không để lạm quyền!

Không thể và không để lạm quyền!

0
Xã hội chúng ta chủ trương thượng tôn pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, đặc biệt là hướng tới một Nhà nước pháp quyền XHCN.