Làm mất sổ bảo hiểm xã hội, có được cấp lại không?

Tư vấn Pháp luật

(PL+) - Người lao động cần đến cơ quan BHXH nộp đầy đủ hồ sơ để được cấp lại sổ BHXH.

Bạn đọc có địa chỉ email khoidang@gmail.com gửi email câu hỏi tới địa chỉ toasoan@phapluatplus.vn.

Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung câu hỏi như sau: “Tôi mới làm mất sổ bảo hiểm xã hội. Vậy nay tôi có thể làm lại sổ bảo hiểm xã hội không? Thủ tục làm lại sổ như thế nào?”

Ảnh minh họa (Nguồn: baophapluat.vn).
Ảnh minh họa (Nguồn: baophapluat.vn).

Tòa soạn Pháp luật Plus cùng các Văn phòng luật xin trả lời câu hỏi:

Tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trong thời gian người lao động làm việc. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thì trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm xã hội thuộc hoàn toàn về người lao động.

Theo Khoản 2 Điều 46 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH, quy định người lao động được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp bị mất, hỏng.

* Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

Được quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 27 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

* Thời hạn cấp lại sổ BHXH

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

(Căn cứ theo Khoản 2 Điều 29 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH).

Như vậy, người lao động chỉ cần đến cơ quan BHXH nộp đầy đủ hồ sơ để được cấp lại sổ BHXH.

Tú Anh