LÀM HỘ KHẨU GIẢ - các bài viết về LÀM HỘ KHẨU GIẢ, tin tức LÀM HỘ KHẨU GIẢ

Bắt giữ nhóm chuyên làm sổ hộ khẩu, chứng minh thư giả để chiêm đoạt tài sản

Các đối tượng nhận làm sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân... sau đó lợi dụng việc làm giả giấy tờ đó để chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus