Pháp Luật Plus - làm giả - các bài viết về làm giả, tin tức làm giả

làm giả - các bài viết về làm giả, tin tức làm giả

Giám đốc một Công ty thuê người làm hóa đơn giả để vận chuyển cát trái phép

Từ đầu năm 2022 đến nay, Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh làm hóa đơn GTGT giả hơn 15 lần, trả công mỗi tháng từ 500.000 - 700.000 đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1