Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần - các bài viết về Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, tin tức Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

Làm giả bệnh án tâm thần cho người phạm tội, bác sỹ nhận án 8 năm tù

Giúp kẻ côn đồ làm bệnh án tâm thần để “chạy tội”, nguyên Phó trưởng Khoa tâm thần người cao tuổi đã phải trả giá bằng 8 năm tù.

Theo dõi Pháp Luật Plus