LÀM ĐƯỜNG - các bài viết về LÀM ĐƯỜNG, tin tức LÀM ĐƯỜNG

Quảng Ninh lấn 67.000m2 biển để mở rộng đường

TP Hạ Long có chủ trương mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn từ 4 lên 6 làn xe, dọc 2,4km đường mở rộng sẽ phải lấn 28m ra phía biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus