Pháp Luật Plus - Lâm Đồng - các bài viết về Lâm Đồng, tin tức Lâm Đồng

Lâm Đồng - các bài viết về Lâm Đồng, tin tức Lâm Đồng

Lâm Đồng: Hoảng hồn phát hiện hầm đạn cối trong lúc múc đất

Một đơn vị thi công dùng máy múc đất để di dời trụ điện của 1 hộ dân dưới chân đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thì phát hiện hầm đạn cối.

Theo dõi Pháp Luật Plus