Lâm Đồng: Phát hiện gỗ thông đỏ quý hiếm trong nhà Trưởng Ban Lý rừng - các bài viết về Lâm Đồng: Phát hiện gỗ thông đỏ quý hiếm trong nhà Trưởng Ban Lý rừng, tin tức Lâm Đồng: Phát hiện gỗ thông đỏ quý hiếm trong nhà Trưởng Ban Lý rừng

Lâm Đồng: Phát hiện gỗ quý hiếm trong nhà trưởng ban lý rừng

Ngày 4/8, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã có buổi làm việc và lập biên bản hiện trường việc phát hiện gỗ tự nhiên tại nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn.

Theo dõi Pháp Luật Plus