lãi suất cắt cổ - các bài viết về lãi suất cắt cổ, tin tức lãi suất cắt cổ

Cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng chiêu cực độc

Cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nếu đến hẹn con nợ vẫn chưa đóng tiền, Cao dán giấy đòi nợ quanh nhà con nợ.

Theo dõi Pháp Luật Plus