Pháp Luật Plus - Lạch Giang - các bài viết về Lạch Giang, tin tức Lạch Giang

Lạch Giang - các bài viết về Lạch Giang, tin tức Lạch Giang

Ngân hàng Thế giới bất bình trước những thông tin "bêu rếu" về dự án Lạch Giang

“Câu chuyện về những vấn đề gặp phải với nhà thầu hoặc ai khác đều chỉ là bề nổi, nhưng không nên xem xét đây là vấn đề bất thường.”

Theo dõi Pháp Luật Plus