lá ngón - các bài viết về lá ngón, tin tức lá ngón

Người phụ nữ ăn lá ngón tự vẫn, trở về bản khi độc đã ngấm

Khi mọi người đi tìm thì chị Th trở về bản bước chân loạng choạng, có biểu hiện trúng độc lá ngón, tử vong sau đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus