LA LIỆT - các bài viết về LA LIỆT, tin tức LA LIỆT

Nhìn lính Vệ binh Quốc gia ngủ vạ vật trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Vệ binh Quốc gia được nhìn thấy đang ngủ vạ vật trên sàn nhà ở hành lang, cầu thang và phòng ngủ trong tòa nhà Quốc hội ngày thứ Tư – 13/1/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus