Kỹ Thuật Xây Dựng - các bài viết về Kỹ Thuật Xây Dựng, tin tức Kỹ Thuật Xây Dựng

Hai 'đối thủ' tự nhiên với quân Pháp ngày mới xâm lược Sài Gòn

Không chỉ phải đối mặt với làn sóng phản kháng của người Việt yêu nước, mà còn phải đối phó với vô vàn “đối thủ” tự nhiên.

Theo dõi Pháp Luật Plus