Pháp Luật Plus - Kỹ Thuật Xây Dựng - các bài viết về Kỹ Thuật Xây Dựng, tin tức Kỹ Thuật Xây Dựng

Kỹ Thuật Xây Dựng - các bài viết về Kỹ Thuật Xây Dựng, tin tức Kỹ Thuật Xây Dựng

“Chảy máu” chất xám – lỗi từ chính sách thu hút nhân tài?

Hiện nay, không khó để thấy trong đội ngũ xe ôm công nghệ có rất nhiều sinh viên ra trường mà không có cơ hội làm đúng ngành nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus