kỹ thuật - các bài viết về kỹ thuật, tin tức kỹ thuật

Phát triển Chính phủ điện tử: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Chủ trì Hội thảo trực tuyến: “Chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số”.

Theo dõi Pháp Luật Plus