kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - các bài viết về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tin tức kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thí sinh thi lớp 10 bị nhầm điểm từ 9,75 xuống 0,5

Cán bộ chấm thi ghi điểm vào “Phiếu thống nhất điểm” đã ghi không rõ ràng “điểm số 9,5” giống “điểm số 0,5" nên bộ phận nhập điểm thành 0,5 điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus