kỳ thi - các bài viết về kỳ thi, tin tức kỳ thi

Tiền bẩn đâm toạc lương tâm

Thái độ ăn năn hối cải, phục thiện, nhiều bị cáo vẫn trâng tráo cho rằng hành vi đưa - nhận hối lộ để nâng điểm cho thí sinh là bình thường.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Trình phương án không thi THPT quốc gia

Trình phương án không thi THPT quốc gia

0
Dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng trước đó. Hai kịch bản thi được Bộ đưa ra, trong đó có cả tình huống không tổ chức kỳ thi này.