kỳ thi - các bài viết về kỳ thi, tin tức kỳ thi

Đà Nẵng lập 7 đoàn kiểm tra phục vụ Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an… làm công tác in sao đề thi đã có kết quả 100% âm tính.

Theo dõi Pháp Luật Plus