Pháp Luật Plus - kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - các bài viết về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tin tức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - các bài viết về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tin tức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: “Tin tưởng, đặt niềm tin vào thế hệ đoàn viên, thanh niên mới của Bộ, ngành Tư pháp”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Hoàng Oanh...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1