Pháp Luật Plus - kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ - các bài viết về kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, tin tức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ - các bài viết về kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, tin tức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

Đắk Nông: Đêm nghệ thuật tri ân và gây quỹ đền ơn đáp nghĩa

Nằm trong hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và chăm sóc tốt hơn các gia đình chính sách,có công với cách mạng

Theo dõi Pháp Luật Plus