kỷ luật - các bài viết về kỷ luật, tin tức kỷ luật

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Kết luận vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đến mức phải kỷ luật, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị...

Theo dõi Pháp Luật Plus