kỷ luật - các bài viết về kỷ luật, tin tức kỷ luật

Hoa đẹp mấy rồi cũng tàn, chỉ có dấu ấn tốt đẹp mãi còn ở lại

Địa phương, đơn vị nào thực hiện không nghiêm việc tiết kiệm trong tặng hoa thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus