kỷ luật - các bài viết về kỷ luật, tin tức kỷ luật

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã nghỉ hưu

Xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Trung ương biết hết

Trung ương biết hết

0
Một số sai phạm xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, thông báo mới đây về việc xử lý kỷ luật với những cán bộ sai phạm khiến dư luận bất ngờ.