kỷ luật rút kinh nghiệm - các bài viết về kỷ luật rút kinh nghiệm, tin tức kỷ luật rút kinh nghiệm

Bút phê trái luật ở Thanh Hóa: Tự nhận kỷ luật "rút kinh nghiệm"

UBND xã Yên Thịnh đã gửi báo cáo thừa nhận cán bộ xã hạn chế về năng lực và tự nhận hình thức kỷ luật “rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Theo dõi Pháp Luật Plus