Pháp Luật Plus - kỷ luật phó bí thư - các bài viết về kỷ luật phó bí thư, tin tức kỷ luật phó bí thư

kỷ luật phó bí thư - các bài viết về kỷ luật phó bí thư, tin tức kỷ luật phó bí thư

Kỷ luật Phó bí thư đấm Trưởng công an xã

Vị Phó bí thư vào nơi làm việc của công an to tiếng, lấy biên bản... đấm vào ngực Trưởng công an xã.

Theo dõi Pháp Luật Plus